Hei fannt der flott Links vun Veräiner aus eiser Gemeng, aaner Jugendclib an alles wat soss nach mat Jugend ze din huet. Den Club des Jeunes Eiter-Schraasseg huet naischt mam Contenu vun desen Saiten ze din.

Adressen vu Veräiner aus eiser Gemeng (Contern)

www.contern.lu ass d'Homepage vun eiser Gemeng

http://www.cdj-contern.lu as d'Homepage vum Club des Jeunes vu Contern

http://www.bdcontern.lu/ as d'Homepage vum bekanntnen Internationalen B-D Festival vu Contern

http://sites.internet.lu/folders/ayudame/default.htm/ as d'Homepage vum Ayudame

www.compuclub.lu as d'Homepage vum Computerclub

http://www.hmm.lu as d'Homepage vun der Fanfare Moutfort-Medingen

http://www.porverbandsyrdall.lu as d'Homepage vum Porverband aus dem Syrdall

http://www.abcontern.lu as d'Homepage vun Konter Basket Club

http://sites.internet.lu/folders/ayudame/default.htm as d'Homepage vun den Amis "Ayudame" Luxembourg a.s.b.l.

www.cervoise.lu as d'Homepage vum Eiter Ping-Pong

www.tdtoetrange.lu as d'Homepage vum Eiter Ping-Pong

http://www.fcmoutfortmedingen.com/ as d'Homepage vum Footballclub Moutfort-Medingen

www.aurore.lu/ as d'Homepage vum lokalen Turnveräin


Letzebuerger Jugendclib:
Bartreng: www.cjbartreng.lu/

Angelsbierg: http://www.cdjangelsbierg.com

Bricher: http://bricher-suebelmouken.tripod.com/index.htm

Betzdorf: www.cjb.lu

Bauschelt: www.cdjbauschelt.lu

Bettendorf: www.cdjbettendorf

Biwer: www.cjbiwer.com

Bech-Maacher: http://www.cjbm.lu

Bous: http://www.clubdesjeunesbous.net.ms

Echternach: http://www.cje.lu

Remich: http://www.cjr.lu

Ehlerange: http://www.joe.lu

Koler: www.koler-leit.lu/cdjkoler

Manternach: http://heeki-kneeki.com

Wuermer: http://www.cjwormer.lu

Weller: http://homepage.internet.lu/cdjweller

Reckange/Mess: http://homepage.internet.lu/uniondesjeunes

Jugendorganisatiounen an alles wat mat Lifestyle & Party ze doen huet

www.zap.lu

www.diesel.lu

www.euro26.lu

www.youthnet.lu

www.science-club.lu

Divers:

www.eldoradio.lu

www.rtl.lu

www.dnr.lu