Hei sin dei meescht vun den Aktivitéiten, dei mir sou duech d'Joer maachen.